Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Kağıthane Vadi İstanbul Uğur Ortaokulu

Eğitim

Uğur’da "5 Dil 2 Beceri"
Kişiye Özgü Öğretim Modeli
Eğitimde ASDF Modeli
Öğrenci Odaklı Eğitim
Çocuklukta Felsefe P4U
Akademik Kur Sistemi
Lise Sınavına Hazırlık Programı
Uğur Okullarında Sınav Sistemi
Uğur Sınava Hazırlık Merkezi
Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim
Uğur’da STEM Eğitimi
Uğur’da İngilizce
5. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce
Yabancı Dil Eğitimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik
Uğur International
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.


Ana Dil

Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dile” en iyi şekilde hakim olmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, edebi yetkinlik kazanmaları, konuşma ve tartışma kültürünü öğrenmeleri, Türk ve Dünya edebiyatını tanımaları sağlanır.


Bilimin Dili Matematik

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin karşılaştıkları matematiksel problemleri fark etmeleri, sonuca ulaşmak için bilimsel düşünebilme yetilerini geliştirmeleri sağlanır.


Yabancı Dil

Uğur Okullarında, öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda Uğurlu öğrenciler ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dil bilgilerini pekiştirir.


Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM:

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Araştıran, geliştiren ve kodlarla birlikte üreten bireyler yetiştirmek üzere uygulanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersleri (U-BİT) ile öğrencilerin teknolojiyi kendi yararlarına kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır. Ortaokul ve lise kademesinde uygulanan STEM eğitimi kapsamında ise öğrenciler, fen bilimleri, matematik, U-BİT derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir.


İnsanlık Dili

Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.


2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak, öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli

Uğur Okulları, tüm öğrencilerin temel akademik becerilerini geliştirmelerinin yanında yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarında 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı ve interaktif ortamda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi alarak İngilizce dil becerileri geliştirilir. 6. sınıf öğrencilerinin seviyeleri tespit edilir ve proje tabanlı analitik düşünebilme ile yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri sağlanır. 7 ve 8. sınıfta ise ASDF destekli “Lise Sınavına Hazırlık Programı” uygulanarak ulusal sınavlara hazırlık yapılır.


Sınıftaki Eğitimde Akademik Programlama

• Akademik ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitim

• Eleştirel ve üst düzey düşünme yeteneği

• Kişisel hedef koyma ve içe bakış

• Yaratıcılık ve öz güven geliştirme çalışmaları

Öğrenme Süreci İçin Tasarlanmış Aktiviteler Yardımıyla Davranışı Şekillendirme

• İş birliği ve başkalarına saygı

• Sorumluluk ve liderlik

• Etkili iletişim

• Sağlıklı yaşam becerisine katkıda bulunarak doğru kişisel tercihlere yönlendirme

Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında uygulanan, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda gelişim desteklenir. Öğrencilerin doğal bir çevrede ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme merkezi ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile;

• Güvenli, konforlu ve öğrencilerin gelişimini destekleyen bir sınıf ortamında eğitim verilir.

•Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenerek, öğrenciler kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılır.

•Öğrencilerin öz güvenli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü küresel vatandaşlar olarak yetişmeleri sağlanır.


ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.


Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye kendi bilişsel gelişimi dikkate alınarak en iyi eğitim sunulur. Öğrencilerin gelişim alanları çeşitli etkinliklerle desteklenirken gerçek yaşama dair bilgiler de sunulur.


Sosyal

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak kulüp ve atölye çalışmaları, kültür ve sanat projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler gerçekleştirilir. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarının yanında kendilerini doğru ifade etme, sosyal çevreyle dengeli ve etkili iletişim kurma gibi becerilerini geliştirmeleri de sağlanır.


Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, öz benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Uzman psikolojik danışman ve psikologlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.


Fiziksel

Öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebilecekleri aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda etkinlik yapması sağlanır.

Öğrenci Odaklı Eğitim

Uğur Okullarında, ASDF Eğitim Modeli ile öğrencilerin öğrenme stillerindeki farklılıklar dikkate alınarak eğitim planlanır. Uğur Okullarına özgü bu yaklaşım ile her öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri dikkate alınarak öğrenme alışkanlıkları incelenir. Öğrenciye özgü danışmanlarla verimli çalışma yöntemleri belirlenerek gerekli yönlendirmeler yapılır.


Öğrenme Süreci

Akademik ve bireysel gelişim odaklı eğitim modeli, öğrencileri başarıya ulaştırır. Uğur Okullarının alanında uzman akademik kadrosu tarafından öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve başarılarını artırmak için kişiye özgü öğretim programı tasarlanır.


Yaşam Süreci

Uğur Okulları, kişiye özel U-Coach ile kendini gerçekleştirebilen bireylerin yetişmesini sağlar. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanarak bağımsız düşünmeyi, doğru seçimler yapmayı ve başarıya odaklanmayı öğrenmesi hedeflenir.


Gelişim Süreci

Uğur Okullarında, her öğrenciye özel eğitim verilir.

Onların sınıf dışında da yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak kişisel gelişimleri desteklenir.


İletişim Süreci

Uğur Okullarında öğrencilerin aileleri ve arkadaşlarıyla olan yakın bağlarını korumalarına yardımcı olunur. Kişiye özel uzman psikolojik danışman ve psikologlar ile öğrencilerin iletişim gücünün geliştirilmesi sağlanır.


Çocuklukta Felsefe: P4U

Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.

Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile literatürden destek alınarak başlanan P4U ile okuma, yazma, dinleme becerilerinin desteklenmesi, düşünme, sorgulama, yordama bilincinin ve tartışma kültürünün öğrencilere kazandırılması amaçlanır.

Akademik Kur Sistemi

Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 5, 6 ve 7. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanır.

Öğrenciler okula başladıkları andan itibaren, Akademik Kur Sistemi ile derslerde edindikleri her kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.


Akademik Kur Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kur Sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan esnek sınıflarda, pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her kademe özelinde temel, yeterli ve akademik düzey grupları oluşturulur.

5, 6 ve 7. sınıflara yılda 4 defa Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Her dersten farklı zorluk seviyelerinde Değerlendirme/Tamamlama çalışması dokümanı hazırlanır. Her kurun sonunda; 6 ve 7. sınıflara Liseye Giriş Deneme Sınavı (LGDS) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. Her AGİS sonucunda eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucuna göre öğrenme gruplarına özgü çalışmalar yapılır.


Akademik Gelişim Dosyası (AGD)

Uğur Okullarında her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir, değerlendirilir ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. Böylece öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri, başarıları geleceklerine yön verecek e-portfolyolarında toplanır. Öğretmen ve veliler, öğrencinin gelişimini portfolyosundan takip edebilir.


Lise Sınavına Hazırlık Programı

Uğur Okullarının "Lise Sınavına Hazırlık Programı" ile öğrenciler sınava hazırlık sürecine bir adım önde başlar. Özgün deneme sınavları, deneyimli akademik kadro ile nitelikli bir hazırlık sürecine dahil olurlar.

Uğur Okullarında liseye hazırlık çalışmaları, 7 ve 8. sınıflarda sınava hazırlık programı dahilinde sürdürülür. 7. sınıftan itibaren deneme sınavları ve özgün sınava hazırlık çalışmaları yapılarak eğitim verilir. 7 ve 8. sınıfta yapılan LGS denemeleri ile öğrenciler, 7 ve 8. sınıftaki konularını pekiştirerek liseye hazırlık sürecini birlikte yürütür. Belirlenen hedefler doğrultusunda liseye giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları ve denemeler yapılarak sınav kaygısı en aza indirilir.

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavların yanında liseye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.


• Uğur Bursluluk Sınavı (UBS)

• Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)

• Liseye Giriş Deneme Sınavı (LGDS)

• Genel Başarı Sınavı (GBS)

• Liseye Geçiş Sınavı (LGS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)


Uğur Sınava Hazırlık Merkezi

Öğrenci ve velilerine ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan, öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlar. Yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimine sahip Uğur Okullarında, eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerin sınava hazırlık süreci desteklenir.


Her öğrenci, kendi kişisel ve akademik özellikleri çerçevesinde sene içerisinde U-Coach ile birlikte yapacağı etkinliklerin, PDR Biriminin kariyer gelişimlerine yönelik uyguladığı çeşitli envanterlerin, meslek grupları tanıtımının ve lise tercihlerine yönelik çalışmaların yapıldığı Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’nde aktif bir şekilde rol alır. Öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak, sınava hazırlık noktasında eksikliklerin giderilmesine yardımcı olurken; fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekler.


Bu kapsamda sunulan hizmetlerden faydalanan öğrencilerin kazanımları Akademik Gelişim Dosyası’nda toplanır. Tüm bu kazanımlar öğrencilere vizyon katarak öz güvenlerini ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir, girişimcilik ruhu kazandırır. Öğrencinin kazandığı başarı belgelerinin ve ürettiği projelerin bulunduğu portfolyo ile bir üst okula geçişinde avantaj elde etmesi sağlanır.

Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim

Uğur Okullarında ortaokul eğitimi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrenci ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli ve nitelikli basılı yayınlarla birlikte yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.


5. Sınıf Yayınları

• MEB Ders Kitapları

• Çalışma Fasikülü

• Soru Bankaları

• Hafta Sonu Ödev Fasikülleri

• Genel Başarı Sınavı

• AGİS

• Uğur Bursluluk Sınavı

• Uğur Tanı Sınavı


6. Sınıf Yayınları

• MEB Ders Kitapları

• Çalışma Fasikülü

• Soru Bankaları

• Hafta Sonu Ödev Fasikülleri

• Genel Başarı Sınavları

• AGİS ve LGDS

• Uğur Bursluluk Sınavı

• Uğur Tanı Sınavı


7. Sınıf Yayınları

• MEB Ders Kitapları

• Çalışma Fasikülü

• Konu Kavrama Testleri

• Soru Bankaları

• Hafta Sonu Ödev Fasikülleri

• Liseye Geçiş Sınavları (LGS)

• AGİS ve LGDS

• Uğur Bursluluk Sınavı

• Uğur Tanı Sınavı


8. Sınıf Yayınları

• MEB Ders Kitapları

• Çalışma Fasikülü

• Konu Kavrama Testleri

• Soru Bankaları

• Uğur Tanı Sınavı

• Liseye Geçiş Sınavı (LGS)

Uğur’da STEM Eğitimi

STEM eğitimi ile öğrenciler, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak bu derslerde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmaları, STEM laboratuvarlarında yürütülür.


STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmeleri, farklı öğrenme grupları ile etkileşim kurmaları, takım çalışması becerisi kazanmaları, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmeleri ve ürünleri girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile 21.yüzyıl becerilerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi’nin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında Uğur Okulları öğretmenleri tarafından okula özgü STEM müfredatı oluşturulur. Öğrenciler bu yapılandırılmış program çerçevesinde uygulayıcı branşların her biri için oluşturulmuş STEM ders planlarında ders kazanımlarıyla uyumlu olarak belirlenen bir Bilgi Temelli Hayat Problemi’ne (BTHP) çözüm ararlar.

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarında yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanımını temel alan CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim) yaklaşımı uygulanır.


Proje Temelli Öğrenme

Uğur Okulları yabancı dil müfredatı, proje temelli öğrenmeye dayanır. ERASMUS, E-Twinning, Disiplinlerarası Entegrasyon Projeleri, Public Speaking gibi birçok farklı proje bazlı çalışma hayata geçirilir. Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile öğrencilerin takımla çalışma, eleştirel düşünme, çözüm odaklı bakış açısı kazanma, topluluk önünde kendini ifade edebilme ve etkili iletişim becerileri geliştirilir.


Araştırma Temelli Yaklaşım

Uğur Okullarının araştıran, sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirme hedefi, U-MUN/JMUN Club, Reading Club gibi okul kulüpleriyle desteklenir. Öğrencilerin dünyanın değişik ülkeleri adına küresel sorunları tespit edip çözüm ürettiği Model United Nations (MUN) Konferansları çalışmaları, Uğur Okulları eğitim programlarına dahil edilir. Böylece öğrencilerin kültürel açıdan farkındalığı ve problem çözme becerileri geliştirilir.


Ölçme ve Değerlendirme

Uğur Okulları öğrencilerinin tüm akademik yıl boyunca gelişimleri Ongoing Assessment System ile takip edilir. Yıl başında ve sonunda UET (Uğur English Test) ile ölçümlenen öğrenci başarıları, yılda 4 kez devam eden URT (Uğur Revision Test) ile izlenir. Öğrencilerin yapamadıkları değil yapabildikleri konuların sınandığı bu sistemde süreç boyunca sürekli yönlendirilir.


Zihinsel Gelişim

Jean Piaget ve Jerome Bruner’e göre bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme, düşünme ve dildeki değişimleri kapsar. Uğur Okulları öğrencilerinin dil öğrenimi açısından içinden geçtikleri bilişsel süreçler yaratıcılıklarını ve deneysel yaklaşımlarını geliştirmelerinde onlara destek olur.


Öğrenen Özerkliği

Uğur Okulları öğrencilerinden sürekli alınan geri dönütlerle öğretim programları ve kaynaklar düzenlenir. Seslerini makro karar mekanizmalarına duyurmaları sağlanır. Ayrıca, öğrenciler yabancı dil öğrenimi ile ilgili almak istedikleri bireysel kararlar doğrultusunda desteklenir. Katılabilecekleri çeşitli etkinlik, kulüp ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmeleri için gereken fırsatlar sunulur.


homeSTUDY Programı

Öğrencilerin İngilizceyi yaşantılarının bir parçası haline getirmeleri, içselleştirmeleri ve kendi ilgi ve öğrenme profilleri doğrultusunda inisiyatif alabilmeleri amacıyla homeSTUDY programı uygulanır. Veli desteğiyle öğrencilerin ev ortamında da İngilizceye maruz kalmaları, pratik yapmaları sağlanır.


5. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce

Yabancı dil eğitiminde Uğur Okullarının en önemli farklılıklarından biri, öğrencilerin yabancı dil seviyesini, 5. sınıfta en üst noktaya taşıma amacıyla uyguladığı “Yoğunlaştırılmış İngilizce” programıdır.


Uğur Okullarında, gerekli pilot çalışmaların ve gözlemlerin ardından geliştirilen yoğunlaştırılmış İngilizce programında temel öğretim metodu Content and Language Integrated Learning-Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğrenim (CLIL) olarak uygulanır.

5. sınıf düzeyindeki öğrencilerin okul yaşantılarında matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi, dil bilgisi, bilgi ve iletişim teknolojileri, resim, spor gibi diğer disiplinlerde karşılaştıkları konu ve kazanımları İngilizce dersi içeriğine eklenmiş olarak tekrar etmeleri sağlanır ve okul yaşantılarında İngilizceyi kullanarak öğrenmeleri hedeflenir.


CEFR A1+ düzeyinde başlayan yoğunlaştırılmış İngilizce programında öğrencilerin yıl sonunda B1.1 düzeyine yükselmeleri hedeflenir.Uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları sayesinde öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından tespit edilir. Dil öğretimi hem okul içinde hem de okul dışında dijital platformlar ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilir. Tespit edilen zayıf yönler öğrenciye özgü çalışmalarla giderilir.


Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında birinci yabancı dil İngilizcedir. 8. sınıf öğrencilerinin yıl sonunda, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri amaçlanır.


Uğur Okullarının Hedefi

• Öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi ile Cambridge Üniversitesi English Language Assessment (KET, PET) sınavlarında başarılı olmalarını,

• Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmayı,

• Yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını,

• Ortaöğretimde başarılı olabilmeleri için gereken dil iletişim becerilerini edinmelerini sağlamaktır.

Uğur Okulları Öğrencilerinin Yetkinlikleri

• Eleştirel okuma ve dinleme,

• Bilimsel ve sosyal alanda kendini ifade edebilme,

• Okuduğu ve dinlediği içerikleri analiz edebilme, yorumlayabilme, çıkarımlar yapabilme ve üzerine görüş bildirebilme,

• Kazandığı dil becerilerini aktif bir şekilde kullanabilme,

• Evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavrayabilme,

• Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini harmanlayabilmekte ve bir bütün olarak yabancı dile hakim olabilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından,

“Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.


U-Coach

Uğur Okullarında her öğrenci bir U-Coach tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla yıl içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirilir. Kendi ilgi ve yeteneklerine göre gerçekleştirilen bu çalışmalara öğrencinin U-Coach’u ile birlikte aktif katılımı sağlanır.


U-Diamond

Ergenlik döneminde öğrencilerin “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının yanıtını bulmalarına yardımcı olunur. Uğur Okulları öğrencilerine ortaokulda kazandırılmak istenen beceriler ile liseye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-Diamond’da toplanır. Öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan 6 haftalık program uygulanır. Bu süreç sonunda öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile bir ürünlerini ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları e-portfolyo olan Akademik Gelişim Dosyası’na eklenir.


Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleridir. Proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı çalışmalar gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projelerizile öğrenciler ekip çalışması, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Kendini tanıyan, farklılıklara saygılı, liderlik özellikleri ön planda olan, topluma katkısı olan, global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.


CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre öğrencilerin zihinsel becerileri ölçülür ve bu veriler onların akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır.


Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Öğrencilerin mesleki karar verme sürecine destek olmak için Uğur Okulları tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir. Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimlerini ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri amacıyla uygulanır.

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Testi

Öğrencilerin becerileri, güçlü ve zayıf özellikleri, tercih ettikleri çalışma ortamları ve onlar için doğru olan öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla uygulanır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Kariyer Günleri Etkinlikleri

Uğur Okulları Kariyer Jr. Kulübü iş birliği ile liselerin ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ve alanında uzman kişiler, Uğurlu öğrencilerle buluşarak bölümler ve okullar hakkında bilgi verir. Okul gezileri, meslek tanıtım günleri, uzmanların söyleşileri gibi etkinliklerle öğrencileri kariyer süreçlerinde doğru kararlara yönlendirmek, meslek ve bölümleri yakından tanımalarını sağlamak amaçlanır.


Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okulları öğrencileri istekleri, beklentileri ve ilgilerini keşfederek bu yönde gegleceklerini şekillendirirken onları destekleyici çalışmalar yapılır. Öğrencilere hem psikolojik hem de kalıcı öğrenme gerçekleşmesi amacıyla gerekli planlamalar ve yol haritaları ile destek olunur. Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunması amacıyla atölye, bireysel ve grup çalışmaları yapılır.


PDR Paylaşım Odaları

PDR Biriminin özel paylaşım odaları psikolog ve psikolojik danışmanların, bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek duygu aktarımı yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren turuncu renk ve huzur veren mavi renk ortama hâkimdir.


Akran Arabuluculuğu

Öğrencilere verilen akran arabuluculuğu eğitimi ile arkadaşları arasında yaşanabilecek olumsuzlukların büyümeden çözülmesine yardımcı olunur.


Atölye ve Grup Çalışmaları Ebeveyn Atölyeleri

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda modern ve etkili yaklaşımların sunulduğu, ebeveynlerin de sürece katıldığı interaktif ebeveyn atölyeleri düzenlenir. Bu çalışmalar arasında Annesinin Kızı/Oğlu Atölyesi, Babasının Kızı/Oğlu Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi ve X,Y,Z Kuşağı Atölyesi bulunur. Bu atölyeler aracılığıyla veliler; kendisini ve başkalarını seven, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.


Çözüm Odaklı Grup Çalışmaları

Çocuklarıyla ilgili ortak kaygıları olan ebeveynler bir araya getirilerek etkileşimli bir ortamda çözüm önerileri sunulur.


Öğretmen Atölyesi

Uğur Okulları PDR Birimi öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik U- Coach ve Gelişimde Zirve Atölyeleri gerçekleştirilir.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.


Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metodlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir.


Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.


Uğur International

Uğur International programları kapsamında öğrenciler, Kanada, İngiltere ve Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirirler.


Yurt Dışı Lise Değişim Programları

Yurt dışında lise okumak isteyen öğrenciler, Amerika başta olmak üzere Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Yeni Zelanda gibi önde gelen dünya ülkelerinde lise eğitimi alabilirler. Öğrenciler bulundukları kademe ve planlarına göre eğitim hayatlarının bir dönemini, bir yılını ya da tamamını yurt dışı lise programlarında tamamlayabilirler.


Yaz Okulları

Yoğun bir ders yılının sonunda düzenlenen yaz okulu programlarında yabancı dil eğitimi, yurt dışında yapılan pratikle ileri seviyeye taşınır. Gerçekleştirilen programların amacı, yabancı dil öğrenimini desteklemekle birlikte aynı zamanda seyahat edilen ülkenin coğrafi, tarihi ve sanatsal zenginlikleriyle öğrencileri buluşturmaktır. İsteyen tüm öğrenciler, İngiltere, Kanada ve Amerika’daki yaz okullarında dil eğitimi alabilirler.


Yurt Dışı ve Yurt İçi Geziler

Yurt dışı ve yurt içi gezilerle öğrenciler, yabancı dillerini pekiştirme imkanı bulurken, farklı kültürleri tanıyarak bakış açılarını geliştirirler. Planlanan yurt dışı gezileri arasında öğrencilere unutulmaz bir deneyim kazandıracak programlar bulunur. Bu programlar ile öğrenciler, yeni tanışacakları kişiler ile kültür alışverişi yapabilir, yabancı dil becerilerini geliştirebilir ve uluslararası bir deneyim kazanarak eğitimlerine devam edebilirler.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri

“5 Dil 2 Beceri” yaklaşımı kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen teknoloji dili, U-BİT dersleri kapsamında öğretilir. Uğur Okulları öğrencileri, ortaokulda aldıkları U-BİT derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten öğrenciler olarak yetişir.

U-BİT dersi yayınları modüler müfredatın kodlama, robotik ve oyun tasarımı modüllerine uygun olarak hazırlanmıştır.


Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri sağlanır.


Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir, kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyası geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarılır. Bu sayede analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.


Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

Uğur Okulları öğrencileri, ortaokula geldiklerinde ilkokulda öğrendikleri blok kodlama mantığından “Metin Tabanlı Kodlama” mantığına geçiş yaparlar.

Ortaokulda kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler ise kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeylerini eşitler.

Kodlama ile öğrencilerin;

• Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,

• Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,

• Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik

çözümler üretmeleri hedeflenir.


Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.


Animasyon Modülü

Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerini geliştirmeleri ve bu hedefi gerçekleştirirken eğlenceli bir ortam yaratılması hedeflenir. Animasyon modülü sayesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanımları, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri, güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanımları amaçlanır.


Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

• Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,

• Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları

birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,

• Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,

• Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,

• Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ile öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşabilmeleri sağlanır.


U-Digital

U-Digital ile öğrencilerin tüm verileri online sistem üzerinde tutularak düzenli bilgi akışı sağlanır. Akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin platform üzerinden takip edildiği Akademik Gelişim Dosyası ile okul, öğrenci ve veliler arasında bir köprü hizmeti sağlanır.


U-Digital ile;

• Güncel duyuru ve mesajlara, haftalık hatırlatmalara ve sınav bilgilerine anında ulaşılabilir.

• Ders notları, akademik bilgiler, sınavlar, rehberlik, etkinlikler, etüt takvimi, ödevler ve özel görüşme günleri görüntülenebilir.

• Ders programı, yemek listesi, akademik takvim, kayıt bilgileri gibi çeşitli sayfalara ulaşılabilir.


Metodbox

Uğur Okullarına özgü yeni nesil eğitim metodu olan Metodbox, ders içerik üretimini sürdürülebilir dijitalleşme standartlarıyla öğrenciler ile buluşturan online eğitim platformudur.


Kişiye Özgü Eğitim Metodu

Öğrencinin ne öğrendiği platform üzerinden kolayca sorgulanarak, çalışmaları izlenerek, performansı ölçümlenerek sınav tercihleri doğrultusunda hedefine yönlendirme hizmet sağlanır, tamamlanacak yönlerini tespit etmesi yönünde yapay zeka algoritmaları ile yardımcı olunur.

Web, akıllı tahta, ve mobil cihazlar ile entegre çalışan Metodbox, öğretmenlere sınıf içi derslerde yardımcı araç olarak sunulur. Öğretmenin, öğretilenleri izlemesine aracılık eder, sonuca göre öğrencilerin eksiklerini gidermesinde dijital pusula olur. Velilere basit bir veri okunurluğu ile raporlar sunar, veri kaynağı yaratır. Bilgisayarlar, akıllı tahta, tablet, mobil cihazlar ile “her yerde öğrenme” felsefesi desteklenir.

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde, ortaokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, yaratıcı drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen ve empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.


Uğur’da Müzik

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Ortaokul kademesinde, özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır.

Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır. Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır.

Uğur Okulları ortaokul öğrencileri, aldıkları müzik ve görsel sanatlar eğitimlerinin yanında müzik kulüpleri, görsel sanatlar atölyeleri, öğrenci orkestraları, okul koroları gibi aktivitelere de katılım göstererek kişisel ve akademik gelişimlerini desteklerler. Kendini daha üst seviyeye taşımak ve belli bir alanda geliştirmek isteyen öğrencilere enstrüman, dans, yaratıcı drama, görsel sanatlar alanlarında özel eğitimler de verilir.


Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye...

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder.

Öğrencilerin müzik dersleri için enstrüman seçimlerini yapma aşamasında, yaş gruplarına uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak, yönlendirmeleri ile çocukların seçim yapmalarına yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini yıllık müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. Öğrenci ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile 7. sınıfın sonuna kadar eğitim almayı sürdürür.

Uğur’da Aktif Yaşam

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef koymaya ve başarmaya odaklanır. Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.


Uğur Okullarında öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma, kaybetmeyi kabullenmenin de bir erdem olduğunu bilme gibi yetkinlikler kazandırılır, her ay farklı bir spor branşının eğitimi verilir. Branş eğitimleri sonrasında mini maçlar; öğle teneffüslerinde her ay farklı branşlarda sınıflar arası turnuvalar ve ligler düzenlenerek öğrencilerin aktif olması sağlanır.


Uğur Okullarında sportif çalışmaların yanında sosyal çalışmalar da önemli rol oynar. Öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda, spor yapabilmeleri için okul takımlarına yönlendirilir ve okul çıkışlarında antrenman yaparak il ve ilçe turnuvalarında, Uğur Cup Turnuvası’nda özel turnuvalarda okulu başarıyla temsil etmeleri hedeflenir.

Uğur Banner

Başarılarımız

Uğur Banner 2

Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okulları öğrencileri istekleri, beklentileri ve ilgilerini keşfederek bu yönde geleceklerini şekillendirirken onları destekleyici çalışmalar yapılır. Öğrencilere hem psikolojik hem de kalıcı öğrenme gerçekleşmesi amacıyla gerekli planlamalar ve yol haritaları ile destek olunur. Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunması amacıyla atölye, bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleridir. Proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı çalışmalar gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projelerizile öğrenciler ekip çalışması, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Kendini tanıyan, farklılıklara saygılı, liderlik özellikleri ön planda olan, topluma katkısı olan, global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

U-Diamond

Ergenlik döneminde öğrencilerin “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının yanıtını bulmalarına yardımcı olunur. Uğur Okulları öğrencilerine ortaokulda kazandırılmak istenen beceriler ile liseye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-Diamond’da toplanır. Öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan 6 haftalık program uygulanır. Bu süreç sonunda öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile bir ürünlerini ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları e-portfolyo olan Akademik Gelişim Dosyası’na eklenir.  

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler. Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.

BUEK Başkanı Enver YÜCEL

Geleceği düşlemek.


Düşleri olmayanların gerçekleri de olmaz. Düşlemezseniz, gerçekleştiremezsiniz. Gerçekleştirebildikleriniz bir anlamda sizi, hayal gücünüzün sınırlarını, yeteneklerinizin gücünü yansıtan bir aynadır. Her şey düşlemekle başlar ve hayat yeni düşlerle devam eder.


Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur Okulları, kaliteli ve nitelikli eğitimini binlerce öğrencisi ile buluşturmayı sürdürüyor. Başarı geleneğini 50 yılı aşkın süredir devam ettiren Uğur ailesinin bir parçası olan ve olacak herkes, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.

 

Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat KULABEROĞLU

Uğur markasının, “nitelikli eğitim” denildiğinde akla gelen ilk eğitim kurumu olması yolunda emin adımlarla ilerlerken her gün daha iyiyi aramaya devam ediyoruz.


Uğur Okulları olarak, öğrencilerimize sağladığımız akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra onlara “iyi insan olma” bilincini aşılamaya devam edeceğiz. Parçası oldukları topluma sosyal sorumluluk bilinci ile bakmalarını, sevgi ve bilgi elçisi öğretmenlerimizin desteğiyle sağlayacağız.


Gelecek nesillere ışık olmayı, yollarını aydınlatmayı ve nice renkleri okullarımızda buluşturmayı sürdüreceğiz.


İletişim

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım