KURUMSAL Kurucumuz Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İnsan Kaynakları EĞİTİM ÖĞRETİM Anaokulu Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız YENİ KAMPÜSLER UĞURLU OLMAK Sorularla Uğur Okulları Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı Uğur Makes You Global - U Makes U Global Uğur’da Aktif ve Sağlıklı Yaşam Uğurlu Öğretmenler Kulübü U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi Eğitime Teknolojik Destek Uğur International U-Tigers Club U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası Blog İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Uğur Okullarının başarı kaynağı insandır ve insan faktörünün ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bunun için ilk hedefimiz çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmektir. Kurumsal başarının devamı ise ancak yüksek motivasyonlu ve kuruma bağlı çalışanlarla mümkündür.

Hedeflerimize ulaşmadaki en önemli unsurun, yetenekli ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Hayallerinin peşinden giden ve ideallerini hayata geçiren insanların daha mutlu ve başarılı olacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda Uğur Okullarında çalışan seçimini, ihtiyaçlarımızın yanı sıra, hayalleri ve hedefleri olan, gelişime açık, kurumsal kültürümüzün bilinci ile çalışmalarımızı hayata geçireceğine inandığımız adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesine önem vererek, adil ve objektif gerçekleştiriyoruz. Stratejileri ve iç işleyişi ile proaktif, yenilikçi, gelişim odaklı bir yaklaşım benimseyen İnsan Kaynakları departmanının temel ilkeleri:

Stratejileri ve iç işleyişi ile proaktif, yenilikçi, gelişim odaklı bir yaklaşım benimseyen İnsan Kaynakları departmanının temel ilkeleri:

İşe Alım & Değerlendirme

Uğur Okulları, hedef ve ilkeleri doğrultusunda kurumun büyüme hızına ortak olacak, yetkin yöneticilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi için yıl boyunca aşamalı bir süreç izlenir. Uğur Okulları olarak, işe alım süreçlerinde önem verilen yetkinlikler doğrultusunda işe alım süreci tamamlanır.

Yeni mezun ve adaylarımızın değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme süreçlerinin tümü veya bir bölümü uygulanır;

*Yetkinlik Bazlı Mülakat
*Mesleki Kişilik Envanteri

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun olan adaylarımıza Uğur Okulları tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun olan aday çalışmaya başlar. Hedefimiz, kişilerin bilgi, beceri ve deneyimlerine bağlı olarak uygun pozisyona yerleşmelerini sağlamaktır.

Uğur Okulları Akademik Kadro Seçme & Yerleştirme Süreci

Özgeçmiş değerlendirme sürecinde dikkat edilen hususlar:

Mülakat & Değerlendirme

Eğitim & Geliştirme

Gelişimi ve yetenekleri hayat tarzı haline getirmek için kariyer yolculuklarında çalışanlarımızı destekliyoruz.

Uğur Okullarında her birimizin ayrı bir yetenek olduğu bilinci ile yeteneğimizin gelişimi, desteklenmesi yönünde bir yol izlenir. Eğitim süreçlerimizde öncelikle Hizmet İçi Eğitimler, Oryantasyon süreci, Mesleki Eğitimler sonrasında Teknik ve Kişisel Gelişime yönelik eğitimlerimiz İK yaklaşımımızın bütününü oluşturmaktadır.

Kariyer Planlama & Kariyer Yönetimi

Uğur Okullarının ihtiyaçları ve çalışanlarımızın kariyer gelişim hedeflerini esas alan terfi ve yatay ilerleme sistemleri uygulamaktayız. Şirketimizde uyguladığımız performans sistemi, şirketimizin stratejik planlarına paralel takım hedefleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucu uygun bulunan çalışanlarımızın atamalarını gerçekleştiriyoruz.

Kariyer gelişimi için öncelikleri belirlerken; girişimcilik, yüksek iş performansı ve paylaşılan değerler gibi çalışan niteliklerini esas alıyoruz. Gelecekte başarı odaklı bir yaklaşımla; ileriye dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında uyum sağlamayı; çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesini ve üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni rolleri kazandırmayı amaçlıyoruz.

Motivasyon & Etkinlik

Çalışanlarımız ve ailelerinin bir araya geldiği aile günleri, yılbaşı partileri, özel gün hediyeleri ve sürpriz aktiviteler organize ediyoruz.

Çalışanlarımızı sosyal hayatlarında da destekliyoruz.

 

Soru ve önerileriniz için [email protected]

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım