Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Erzincan Uğur Fen Lisesi

Eğitim

Akademik Kur Sistemi
Uğur’da "5 Dil 2 Beceri"
Eğitimde ASDF Modeli
Üniversite Sınavına Hazırlık Programı
Uğur Okullarında Sınav Sistemi
Uğur Sınava Hazırlık Merkezi
Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim
Uğur’da STEM Eğitimi
Uğur’da İngilizce
Yabancı Dil Eğitimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik
Uğur International
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitime Teknolojik Destek
Uğur’da Sanat Var
Uğur’da Aktif Yaşam

Akademik Kur Sistemi

Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 9 ve 10. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanır.


Akademik Kur Sistemi ile öğrenciler, okula başladıkları günden itibaren, derslerde edindikleri kazanımlar doğrultusunda etkin bir eğitim sürecine dahil edilir. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.

Akademik Kur Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kur Sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan esnek sınıflarda, pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her kademe özelinde okul mevcuduna göre temel, yeterli ve ileri akademik düzey grupları oluşturulur.


Yılda 4 defa Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Her AGİS sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucunda derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilir. Her sınıf düzeyinde “Akademik Düzey Grubu (Esnek Sınıflar)” oluşturularak akademik düzeylere göre pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her dersten farklı zorluk seviyelerinde Değerlendirme/Tamamlama çalışması için doküman hazırlanır. Her kurun sonunda; Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir.


Uğur Okullarında her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir, değerlendirilir ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. Böylece öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak geliştirdiği tüm projeleri, başarıları geleceklerine yön verecek e-portfolyolarında toplanır. Öğretmen ve veliler, öğrencinin gelişimini portfolyosundan takip edebilir.

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.


Ana Dil

Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dile” en iyi şekilde hakim olmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, edebi yetkinlik kazanmaları, konuşma ve tartışma kültürünü öğrenmeleri, Türk ve Dünya edebiyatını tanımaları sağlanır.


Bilimin Dili Matematik

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin karşılaştıkları matematiksel problemleri fark etmeleri, sonuca ulaşmak için bilimsel düşünebilme yetilerini geliştirmeleri sağlanır

.

Yabancı Dil

Uğur Okullarında, öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda Uğurlu öğrenciler ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dil bilgilerini pekiştirir.


Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM:

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Araştıran, geliştiren ve kodlarla birlikte üreten bireyler yetiştirmek üzere uygulanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersleri (U-BİT) ile öğrencilerin teknolojiyi kendi yararlarına kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır. Ortaokul ve lise kademesinde uygulanan STEM eğitimi kapsamında ise öğrenciler, fen bilimleri, matematik, U-BİT derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir.

Davranış Dili: Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.


2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.

Eğitimde ASDF Modeli

Uğur Okullarında uygulanan, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun olan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda gelişim desteklenir. Öğrencilerin doğal bir çevrede ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir öğrenme merkezi ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile;

• Öğrencilerin gelişimini destekleyen bir sınıf ortamında güvenli ve konforlu bir şekilde eğitim almaları sağlanır.

• Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenerek, kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılmaları hedeflenir.

• Öğrencilerin öz güvenli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü dünya vatandaşı olarak yetişmeleri sağlanır.

ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.


Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar öğrencinin kendi bilişsel gelişimi dikkate alınarak en iyi eğitim sunulur.


Sosyal

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak kulüp ve atölye çalışmaları, kültür ve sanat projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı etkinlikler gerçekleştirilir. Uğurlu öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarının yanında kendilerini doğru ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli ve etkili iletişim kurabilme gibi becerilerinin gelişmesi de sağlanır.


Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, öz benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Uzman psikolojik danışman ve psikologlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.


Fiziksel

Öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebilecekleri aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda etkinlik yapması sağlanır.

Üniversite Sınavına Hazırlık Programı

Uğur Okulları öğrencileri, hayal ettikleri üniversiteyi kazanacak düzey ve yeterlilikte eğitim alırlar. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Uğur Okullarının

11 ve 12. sınıflarında “Üniversite Sınavına Hazırlık Programı” uygulanır.

Öğrencilerini dünya üniversitelerine hazırlayan Uğur Okullarında, 11. sınıf eğitimi, MEB akademik takviminden 2 hafta önce başlar.

9 ve 10. sınıf konularının genel tekrarı yapılarak öğrencilerin konu eksiklerini tamamlaması, gelecekte okumak istedikleri bölüm ve seçmek istedikleri meslek hakkında kapsamlı bilgi alması hedeflenir.Öğrenciler, 11. sınıf eğitim dönemi başında uzman psikolojik danışman ve psikologlar eşliğinde üniversite tercihlerini yapar ve bu tercihler baz alınarak Kişiye Özgü Öğretim Modeli uygulanır.

12. sınıf eğitimi akademik takvimden 3 hafta önce başlar. Öğrencilere, üniversite sınavına hazırlık programı uygulanır ve MEB akademik takvimine göre okul açıldıktan sonra, sınava hazırlık eğitiminin yanı sıra 12.sınıf MEB eğitim programı da uygulanır. 12. sınıfın ilk döneminin başında, üniversite tercihi ve gerçekçi gelecek planlaması yapılır. Bu tercihler doğrultusunda, Kişiye Özgü Öğretim Modeli uygulanır. Uğur Okulları uzman psikolojik danışman ve psikologlarının desteği ile öğrencinin sınav öncesi motivasyonunu artıracak çalışmalar yapılır. Veliler ve öğretmenlerle iş birliği yapılarak kişiye özel motivasyon paketleri hazırlanır.

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavların yanında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve takip altında tutulur.

• Uğur Bursluluk Sınavı (UBS)

• Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)

• Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS)

• Genel Başarı Sınavı (GBS)

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi

Öğrenci ve velilerine ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan, öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi,

belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlar. Yarım asırlık

sınavlara hazırlık deneyimine sahip Uğur Okullarında, eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerin sınava hazırlık

süreci desteklenir.

Her öğrenci, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’nde kendi kişisel ve akademik özellikleri çerçevesinde U-Mentor ile birlikte PDR Biriminin kariyer gelişimlerine yönelik uyguladığı çeşitli envanterlerde, meslek grupları tanıtımının ve lise tercihlerine yönelik çalışmaların yapıldığı etkinliklerde aktif bir şekilde rol alır. Merkezler, öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak öğrencinin sınava hazırlık noktasında eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olurken fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekler.

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden faydalanan öğrencilerin kazanımları Akademik Gelişim Dosyası’nda toplanır. Tüm bu kazanımlar öğrencilere vizyon katarak onların öz güvenlerini ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir, onlara girişimcilik ruhu kazandırır. Öğrencinin kazandığı başarı belgelerinin ve ürettiği projelerin bulunduğu portfolyo ile bir üst okula geçişinde avantaj elde etmesi sağlanır.

Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim

Uğur Okullarında eğitim süresi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrencinin ihtiyacına uygun, modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli, nitelikli yayınlarla birlikte yeni çağın eğitim teknolojisi olan Metodbox ile bilgiye her yerde erişim sağlanır, yayınlarda yer alan soruların çözüm videolarından yararlanılır.


9. Sınıf Yayınları

• 9. Sınıf MEB Ders Kitapları

• Çalışma Fasikülleri

• Konu Kavrama Testleri

• Soru Bankaları

• AGİS, ÜGDS ve Tamamlama Testleri

• Genel Başarı Sınavları (GBS)

• Uğur Bursluluk Sınavı (UBS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)


10. Sınıf Yayınları

• 10. Sınıf MEB Ders Kitapları

• Çalışma Fasikülleri

• Konu Kavrama Testleri

• Soru Bankaları

• AGİS, ÜGDS ve Tamamlama Testleri

• Genel Başarı Sınavları (GBS)

• Uğur Bursluluk Sınavı (UBS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)


11. Sınıf Yayınları

• 11. Sınıf MEB Ders Kitapları

• Konu Kavrama Testleri

• Ön Hazırlık Fasikülü

• Çalışma Fasikülleri

• Soru Bankaları

• Rehberlik Yayınları

• YKS Denemeleri

• YKS Konu Anlatımlı Kitaplar

• YKS Konu Kavrama Testleri

• YKS Soru Bankaları

• Uğur Bursluluk Sınavı (UBS)

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)


12. Sınıf Yayınları

• 12. Sınıf MEB Ders Kitapları

• 12. Sınıf Soru Bankaları

• Rehberlik Yayınları

• YKS Konu Kavrama Testleri

• YKS Soru Bankaları

• YKS Çalışma Fasikülleri

• YKS Denemeleri

• Uğur Tanı Sınavı (UTS)

Uğur’da STEM Eğitimi

STEM eğitimi ile öğrenciler, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak bu derslerde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmaları, STEM laboratuvarlarında yürütülür.


STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmeleri, farklı öğrenme grupları ile etkileşim kurmaları, takım çalışması becerisi kazanmaları, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmeleri ve ürünleri girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile 21.yüzyıl becerilerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi’nin (BAUSTEM) yurt dışında ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında Uğur Okulları öğretmenleri tarafından okula özgü STEM müfredatı oluşturulur. Öğrenciler bu yapılandırılmış program çerçevesinde uygulayıcı branşların her biri için oluşturulmuş STEM ders planlarında ders kazanımlarıyla uyumlu olarak belirlenen Bilgi Temelli Hayat Problemi’ne (BTHP) çözüm ararlar.

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarında yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanımını temel alan CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim) yaklaşımı uygulanır.


Proje Temelli Öğrenme

Uğur Okulları yabancı dil müfredatı, proje temelli öğrenmeye dayanır. ERASMUS, E-Twinning, Disiplinlerarası Entegrasyon Projeleri, Public Speaking gibi birçok farklı proje bazlı çalışma hayata geçirilir. Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile öğrencilerin takımla çalışma, eleştirel düşünme, çözüm odaklı bakış açısı kazanma, topluluk önünde kendini ifade edebilme ve etkili iletişim becerileri geliştirilir.


Araştırma Temelli Yaklaşım

Uğur Okullarının araştıran, sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirme hedefi, U-MUN/JMUN Club, Reading Club gibi okul kulüpleriyle desteklenir. Öğrencilerin dünyanın değişik ülkeleri adına küresel sorunları tespit edip çözüm ürettiği Model United Nations (MUN) Konferansları çalışmaları, Uğur Okulları eğitim programlarına dahil edilir. Böylece öğrencilerin kültürel açıdan farkındalığı ve problem çözme becerileri geliştirilir.


Ölçme ve Değerlendirme

Uğur Okulları öğrencilerinin tüm akademik yıl boyunca gelişimleri Ongoing Assessment System ile takip edilir. Yıl başında ve sonunda UET (Uğur English Test) ile ölçümlenen öğrenci başarıları, yılda 4 kez devam eden URT (Uğur Revision Test) ile izlenir. Öğrencilerin yapamadıkları değil yapabildikleri konuların sınandığı bu sistemde süreç boyunca sürekli yönlendirilir.


Zihinsel Gelişim

Jean Piaget ve Jerome Bruner’e göre bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme, düşünme ve dildeki değişimleri kapsar. Uğur Okulları öğrencilerinin dil öğrenimi açısından içinden geçtikleri bilişsel süreçler yaratıcılıklarını ve deneysel yaklaşımlarını geliştirmelerinde onlara destek olur.


Öğrenen Özerkliği

Uğur Okulları öğrencilerinden sürekli alınan geri dönütlerle öğretim programları ve kaynaklar düzenlenir. Seslerini makro karar mekanizmalarına duyurmaları sağlanır. Ayrıca, öğrenciler yabancı dil öğrenimi ile ilgili almak istedikleri bireysel kararlar doğrultusunda desteklenir. Katılabilecekleri çeşitli etkinlik, kulüp ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmeleri için gereken fırsatlar sunulur.


homeSTUDY Programı

Öğrencilerin İngilizceyi yaşantılarının bir parçası haline getirmeleri, içselleştirmeleri ve kendi ilgi ve öğrenme profilleri doğrultusunda inisiyatif alabilmeleri amacıyla homeSTUDY programı uygulanır. Veli desteğiyle öğrencilerin ev ortamında da İngilizceye maruz kalmaları, pratik yapmaları sağlanır.


Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında birinci yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi müfredatı Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) uygun olarak hazırlanmıştır.

Öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarında ilkokuldan liseye kadar Cambridge KET, PET ve FCE sınav sertifikasyonlarına sahip olmaları amaçlanır. Uğur Okulları mezunlarının, yurt içi ve yurt dışı üniversiteleri ile uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmaları hedeflenir.


Küresel ve Entelektüel Birikim Çalışmaları:

Yabancı dil eğitimi ile öğrencilerin sosyal iletişimini destekleyen, dünyaya bakış açılarını genişletecek projeler üretilmesine özen gösterilir. Öğrendikleri yabancı dili okullarında aktif kullanabilme imkanı yakalayan öğrenciler, çok dilli ve çok kültürlü bireyler olarak yetiştirilir. Yurt dışı değişim programları ve yabancı dil kurslarıyla eğitimin pekiştirilmesi sağlanır.


Öğrenmeyi Öğrenme Çalışmaları:

Araştırma ve keşfetmeye dayalı, problem çözme ve 21. yüzyıl becerilerine odaklanan, proje ve görev bazlı, takım çalışmalarını destekleyen arkadaşından öğrenme (Peer Tutoring) ve öğrenmeyi öğrenme çalışmaları gerçekleştirilir. Öz değerlendirme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilen öğrencilerin dünya vatandaşı olmaları desteklenir.


Üretici Becerileri Geliştirme Çalışmaları:

Öğrencilerin kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi, topluluk önünde konuşabilme öz güvenlerinin gelişmesi, liderlik ve organizasyon becerilerinin pekiştirilmesi yönünde çok katmanlı programlar hazırlanır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla, kişiye özel çalışmalar gerçekleştirilir.


U-Mentor

Öğrencilerin üniversiteye hazırlık aşamasında akademik gelişimlerini desteklemek adına yıl içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirilir. Hazırlık aşamasındaki her öğrenci, bir U-Mentor tarafından takip edilerek bireysel başarısına göre ilgili alanlara yönlendirilir. U-Mentor öğrencinin bireysel sınav başarılarına göre gerekli değerlendirmeyi yapar ve öğrencinin çalışmalarından alacağı verimi artırmak amacıyla ihtiyaca yönelik destek sağlar.


U-Diamond

Ergenlik döneminde “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını arayan bireye, bu soruların yanıtını bulmasında yardımcı olunur. Öğrencilerine lisede kazandırılmak istenen beceriler ile üniversiteye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-Diamond’da toplanır. Öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan 6 haftalık program uygulanır, öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile bir ürün ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları e-portfolyo olan Akademik Gelişim Dosyası’na eklenir.


Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleridir. Proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek olan çalışmalar ile öğrenciler ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, duyarlı ve global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.


CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre öğrencilerin zihinsel becerileri ölçülür ve bu veriler onların akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır.


Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Öğrencilerin mesleki karar verme sürecine destek olmak için Uğur Okulları tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir. Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimlerini ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri amacıyla uygulanır.


Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Testi

Öğrencilerin becerileri, güçlü ve zayıf özellikleri, tercih ettikleri çalışma ortamları ve onlar için doğru olan öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla uygulanır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Alan Seçim Testi

Öğrencilere kendilerine uygun olan ders ve alana karar vermeleri için Alan Seçim Testi uygulanır. Veli, öğretmen ve öğrenci iş birliği ile yapılan mülakatlar sonucu öğrencinin hedefleri göz önünde bulundurularak en uygun alana yönlendirilmesi sağlanır.


Kariyer Günleri Etkinlikleri

Uğur Okulları Kariyer Kulübü iş birliği ile üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ve alanında uzman kişiler, Uğurlu öğrencilerle buluşturularak bölümler ve okullar hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Üniversite gezileri, üniversite tanıtım günleri, meslek tanıtım günleri, uzmanların söyleşileri gibi etkinliklerle öğrencilerin kariyer süreçlerine doğru karar vermeleri için meslek ve bölümleri yakından tanımaları amaçlanır.


Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okulları öğrencileri istekleri, beklentileri ve ilgilerini keşfederek bu yönde geleceklerini şekillendirirken onları destekleyici çalışmalar yapılır. Öğrencilere hem psikolojik hem de kalıcı öğrenme gerçekleşmesi amacıyla gerekli planlamalar ve yol haritaları ile destek olunur. Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunması amacıyla atölye, bireysel ve grup çalışmaları yapılır.


PDR Paylaşım Odaları

PDR Biriminin özel paylaşım odaları psikolog, psikolojik danışmanlar ve rehberlerin, bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek duygu aktarımı yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. İç açıcı, duygu aktarımını kolaylaştıran ve huzur veren yeşil renk ortama hâkimdir.


Atölye ve Grup Çalışmaları

Ebeveyn Atölyeleri

Uğur Okulları PDR Birimi tarafından ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda modern ve etkili yaklaşımların sunulduğu, ebeveynlerin de sürece katıldığı interaktif ebeveyn atölyeleri düzenlenir. Bu çalışmalar arasında Annesinin Kızı/Oğlu Atölyesi, Babasının Kızı/Oğlu Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi ve X,Y,Z Kuşağı Atölyesi bulunur. Bu atölyeler aracılığıyla veliler; kendisini ve başkalarını seven, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.


Çözüm Odaklı Grup Çalışmaları

Çocuklarıyla ilgili ortak kaygıları olan ebeveynler bir araya getirilerek etkileşimli bir ortamda çözüm önerileri sunulur.


Öğretmen Atölyesi

Uğur Okulları PDR Birimi öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik U- Mentor ve Gelişimde Zirve Atölyeleri gerçekleştirilir.Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.


Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metodlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir.


Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.

Uğur International

Uğur International programları kapsamında öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirirler.


Yurt Dışı Üniversite Programları

Öğrenciler, TOEFL veya IELTS'ten yeterli puanı aldıkları takdirde, Uğur International ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri), İngiltere, Kanada ve İspanya gibi önde gelen dünya ülkelerinde üniversite eğitimi alabilirler. Uğur Okulları öğrencileri, BAU Global eğitim ağında yer alan 8 üniversite ve 3 dil okulu başta olmak üzere dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika olanaklarından faydalanırlar.


Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı

Lise eğitimine devam eden ve üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen Uğur Okulları öğrencileri, Uğur International tarafından sunulan üniversite danışmanlığı hizmeti ile dünyanın önde gelen üniversitelerinin kayıt şartlarını öğrenebilir ve başvuru sürecinde destek alabilirler.


Yaz Okulları

Yoğun bir ders yılının sonunda düzenlenen yaz okulu programlarında yabancı dil, yurt dışında yapılan pratikle ileri seviyeye taşınır. Yabancı dil öğrenimini desteklemekle birlikte seyahat edilen ülkenin coğrafi, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle öğrencileri buluşturmak amaçlanır. Öğrenciler, 9. sınıftan itibaren ABD'de Washington, D.C. Mentora ve Kanada'da CES Toronto dil okullarında eğitim alabilirler.


Yurt Dışı Lise Değişim Programları

Yurt dışında lise okumak isteyen öğrenciler, ABD başta olmak üzere Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Yeni Zelanda gibi önde gelen ülkelerde lise eğitimi alabilirler. Bulundukları kademe ve planlarına göre eğitim hayatlarının bir dönemini, bir yılını ya da tamamını yurt dışı lise programlarında tamamlayabilirler.


Yurt Dışı ve Yurt İçi Geziler

Yurt dışı ve yurt içi gezilerle öğrenciler, yabancı dillerini pekiştirme imkanı bulurken, farklı kültürleri tanıyarak bakış açılarını geliştirirler. Bu programlar ile öğrenciler, yeni tanışacakları kişiler ile kültür alışverişi yapabilir, yabancı dil becerilerini geliştirebilir ve uluslararası bir deneyim kazanarak eğitimlerine devam edebilirler.

ABD ve Kanada’da.


Ücretsiz Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okulları öğrencileri, 9. sınıftan itibaren her yaz ABD’de Mentora College’da ve Kanada’da CES Toronto’da gerçekleştirilen yaz okullarına katılma imkanına sahiptir.

Mentora College Washington, D.C.

Mentora College, uluslararası eğitim alanında iyi bilinen, saygınlık kazanmış bir eğitim kurumudur. Her öğrencinin yüksek verim alabilmesi için farklı tasarlanmış, esnek müfredatlı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar. Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten öğrenciler olarak yetişir.

Lise seviyesinde 9.sınıflara KUR 1, 10.sınıflarda KUR 2 olarak U-BİT dersleri uygulanır. Kur 1 ve Kur 2 seviyelerinde farklı kazanım ve becerileri kapsayan, bilgi teknolojileri, programlama, robotik ve nesnelerin interneti olmak üzere 4 modül yer alır.


Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere ileri seviye Bilgi Teknolojileri becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Öğrencilere bu modülde bilgisayar ve bilgisayarın temel kavramlarının yanı sıra ileri seviye bilgi teknolojileri cihazları ile ilgili bilgiler aktarılır. Bu modülde öğrenciler 21.yüzyıl teknolojisinin tüm araçları hakkında bilgi edinirler.


Programlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmalarının yanı sıra ileri seviye programlama becerisi kazanmaları amaçlanır. 

Programlama Modülü ile öğrencilerin;

  • İleri seviye programlama yeteneği kazanmaları
  • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri
  • Karmaşık yapıdaki algoritmik sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenmeleri hedeflenir.


Nesnelerin İnternet Modülü

Lise öğrencilerinin günümüz çağının en yeni kavramlarından olan “Nesnelerin İnterneti” ni ele alarak Endüstri 4.0 çağında kullanılabilecek ürünleri ve teknolojileri geliştirmesi hedeflenir. Bu modülde öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri Bilgi Teknolojileri, Programlama ve Robotik modülü kazanımlarını birleştirerek büyük ölçekli projeler geliştirmeleri hedeflenir.


Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.


Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,
  • Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,
  • Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
  • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ile öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşabilmeleri sağlanır.


U-Digital

U-Digital ile öğrencilerin tüm verileri online sistem üzerinde tutularak düzenli bilgi akışı sağlanır. Akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin platform üzerinden takip edildiği Akademik Gelişim Dosyası ile okul, öğrenci ve veliler arasında bir köprü hizmeti sağlanır.


U-Digital ile;

• Güncel duyuru ve mesajlara, haftalık hatırlatmalara ve sınav bilgilerine anında ulaşılabilir.

• Ders notları, akademik bilgiler, sınavlar, rehberlik, etkinlikler, etüt takvimi, ödevler ve özel görüşme günleri görüntülenebilir.

• Ders programı, yemek listesi, akademik takvim, kayıt bilgileri gibi çeşitli sayfalara ulaşılabilir.


Metodbox

Uğur Okullarına özgü yeni nesil eğitim metodu olan Metodbox, ders içerik üretimini sürdürülebilir dijitalleşme standartlarıyla öğrenciler ile buluşturan online eğitim platformudur.


Kişiye Özgü Eğitim Metodu

Öğrencinin ne öğrendiği platform üzerinden kolayca sorgulanarak, çalışmaları izlenerek, performansı ölçümlenerek sınav tercihleri doğrultusunda hedefine yönlendirme hizmet sağlanır, tamamlanacak yönlerinin tespit edilmesine yapay zeka algoritmaları ile yardımcı olunur.

Web, akıllı tahta, ve mobil cihazlar ile entegre çalışan Metodbox, öğretmenlere sınıf içi derslerde yardımcı araç olarak sunulur. Öğretmenin, öğretilenleri izlemesine aracılık eder, sonuca göre öğrencilerin eksiklerini gidermesinde dijital pusula olur. Velilere basit bir veri okunurluğu ile raporlar sunar, veri kaynağı yaratır. Bilgisayarlar, akıllı tahta, tablet, mobil cihazlar ile “her yerde öğrenme” felsefesi desteklenir.

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları, bünyesindeki uzman kadro ile duygusal zekası yüksek, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen, estetik algısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefler.


Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin, bireyler üzerindeki belirleyici rolü dikkate alınarak tam donanımlı bir eğitim almaları önemsenir. Bu hedef doğrultusunda kişilik olgunlaşması, yön bulma, kendini ispat etme ve bireysel başarıları ön plana çıkarma amacıyla öğrencilere, lise yıllarında evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilir.


Müzik ve görsel sanatlar dersleri ile birlikte müzik kulüpleri, görsel sanatlar atölyeleri, öğrenci orkestraları, okul koroları gibi aktiviteler ile öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine destek sağlanır.


Kendini daha üst seviyeye taşımak isteyen, belli bir alanda geliştirmek isteyen öğrencilere enstrüman, dans, yaratıcı drama, görsel sanatlar alanlarında özel eğitimler de verilir. Ayrıca öğrenciler yurt içi ve yurt dışı festival ve yarışmalara katılma imkanı elde ederken, yurt dışı sanat okullarında eğitim alma hakkı da kazanabilirler.


Uğur’da Aktif Yaşam

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef belirlemeye ve başarmaya odaklanır. Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.

Uğur Okullarında öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma, kaybetmeyi kabullenmenin de bir erdem olduğunu bilme gibi yetkinlikler kazandırılır.


Her ay farklı bir spor branşının eğitimi verilir. Branş eğitimleri sonrasında mini maçlar, her ay farklı branşlarda sınıflar arası turnuvalar ve ligler düzenlenerek öğrencilerin aktif olması sağlanır. Uğur Okullarında sportif çalışmaların yanında sosyal çalışmalar da önemli rol oynar. Öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda spor yapabilmeleri için okul takımlarına yönlendirilir, il ve ilçe turnuvalarında, Uğur Cup Turnuvası’nda ve özel turnuvalarda okulu başarıyla temsil etmeleri hedeflenir.

Uğur Banner

Başarılarımız

Uğur Banner 2

Kariyer Günleri Etkinlikleri

Uğur Okulları Kariyer Kulübü iş birliği ile üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ve alanında uzman kişiler, Uğurlu öğrencilerle buluşturularak bölümler ve okullar hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Üniversite gezileri, üniversite tanıtım günleri, meslek tanıtım günleri, uzmanların söyleşileri gibi etkinliklerle öğrencilerin kariyer süreçlerine doğru karar vermeleri için meslek ve bölümleri yakından tanımaları amaçlanır.

U-Diamond

Ergenlik döneminde “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını arayan bireye, bu soruların yanıtını bulmasında yardımcı olunur. Öğrencilerine lisede kazandırılmak istenen beceriler ile üniversiteye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-Diamond’da toplanır. Öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan 6 haftalık program uygulanır, öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile bir ürün ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları e-portfolyo olan Akademik Gelişim Dosyası’na eklenir

U-Mentor

Öğrencilerin üniversiteye hazırlık aşamasında akademik gelişimlerini desteklemek adına yıl içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirilir. Hazırlık aşamasındaki her öğrenci, bir U-Mentor tarafından takip edilerek bireysel başarısına göre ilgili alanlara yönlendirilir. U-Mentor öğrencinin bireysel sınav başarılarına göre gerekli değerlendirmeyi yapar ve öğrencinin çalışmalarından alacağı verimi artırmak amacıyla ihtiyaca yönelik destek sağlar.

Kişiye Özel Rehberlik

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.   Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.

BUEK Başkanı Enver YÜCEL

Geleceği düşlemek... Düşleri olmayanların gerçekleri de olmaz. Her şey düşlemekle başlar ve hayat yeni düşlerle devam eder. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bir düşle yola çıktık; bugün dünyada 4 kıtaya yayılan global bir eğitim ağına dönüştük. Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götürmek, her çocuğumuz ile buluşturabilmek üzere sürdürdüğümüz çabamız bugün sınırları, ülkeleri aştı.


Global eğitim ağımızın bir parçası olan Uğur ailesinin her ferdi, geleceğin kapılarını aralayacak ve global vizyona sahip bir ailenin mensubu olacaktır.  

Her birinizin yeni düşlere yelken açması ve düşlerinizi gerçeğe dönüştürmeniz dileklerimle…


Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat KULABEROĞLU

Biliyoruz; Bir öğretmen bir çocuğu, bir çocuk ise dünyayı değiştirebilir.

Daha yaşanabilir bir dünyayı var edebilmemizde eğitimin yeri tartışılmaz.

“Nitelikli eğitim” denildiğinde akla gelen ilk eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlerken deneyimli ve yenilikten heyecan duyan akademik kadromuz ile öğrencilerimiz için “iyi bir gelecek” kurguluyoruz.  

Uğur Okulları olarak, öğrencilerimize sağladığımız akademik ve bilimsel eğitimin yanı sıra onlara “iyi insan olma” bilincini aşılamaya, parçası oldukları topluma sosyal sorumluluk bilinci ile bakmalarını sağlayamaya devam edeceğiz.Erzincan Uğur Fen Lisesi

İletişim

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım