Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Ortaokul

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından,

“Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.


U-Coach

Uğur Okullarında her öğrenci bir U-Coach tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla yıl içerisinde farklı çalışmalar gerçekleştirilir. Kendi ilgi ve yeteneklerine göre gerçekleştirilen bu çalışmalara öğrencinin U-Coach’u ile birlikte aktif katılımı sağlanır.


U-Diamond

Ergenlik döneminde öğrencilerin “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının yanıtını bulmalarına yardımcı olunur. Uğur Okulları öğrencilerine ortaokulda kazandırılmak istenen beceriler ile liseye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-Diamond’da toplanır. Öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan 6 haftalık program uygulanır. Bu süreç sonunda öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile bir ürünlerini ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları e-portfolyo olan Akademik Gelişim Dosyası’na eklenir.


Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleridir. Proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı çalışmalar gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projelerizile öğrenciler ekip çalışması, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Kendini tanıyan, farklılıklara saygılı, liderlik özellikleri ön planda olan, topluma katkısı olan, global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.


CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre öğrencilerin zihinsel becerileri ölçülür ve bu veriler onların akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır.


Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Öğrencilerin mesleki karar verme sürecine destek olmak için Uğur Okulları tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir. Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimlerini ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri amacıyla uygulanır.

Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Testi

Öğrencilerin becerileri, güçlü ve zayıf özellikleri, tercih ettikleri çalışma ortamları ve onlar için doğru olan öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla uygulanır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Kariyer Günleri Etkinlikleri

Uğur Okulları Kariyer Jr. Kulübü iş birliği ile liselerin ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ve alanında uzman kişiler, Uğurlu öğrencilerle buluşarak bölümler ve okullar hakkında bilgi verir. Okul gezileri, meslek tanıtım günleri, uzmanların söyleşileri gibi etkinliklerle öğrencileri kariyer süreçlerinde doğru kararlara yönlendirmek, meslek ve bölümleri yakından tanımalarını sağlamak amaçlanır.


Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okulları öğrencileri istekleri, beklentileri ve ilgilerini keşfederek bu yönde gegleceklerini şekillendirirken onları destekleyici çalışmalar yapılır. Öğrencilere hem psikolojik hem de kalıcı öğrenme gerçekleşmesi amacıyla gerekli planlamalar ve yol haritaları ile destek olunur. Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunması amacıyla atölye, bireysel ve grup çalışmaları yapılır.


PDR Paylaşım Odaları

PDR Biriminin özel paylaşım odaları psikolog ve psikolojik danışmanların, bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek duygu aktarımı yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren turuncu renk ve huzur veren mavi renk ortama hâkimdir.


Akran Arabuluculuğu

Öğrencilere verilen akran arabuluculuğu eğitimi ile arkadaşları arasında yaşanabilecek olumsuzlukların büyümeden çözülmesine yardımcı olunur.


Atölye ve Grup Çalışmaları Ebeveyn Atölyeleri

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda modern ve etkili yaklaşımların sunulduğu, ebeveynlerin de sürece katıldığı interaktif ebeveyn atölyeleri düzenlenir. Bu çalışmalar arasında Annesinin Kızı/Oğlu Atölyesi, Babasının Kızı/Oğlu Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi ve X,Y,Z Kuşağı Atölyesi bulunur. Bu atölyeler aracılığıyla veliler; kendisini ve başkalarını seven, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.


Çözüm Odaklı Grup Çalışmaları

Çocuklarıyla ilgili ortak kaygıları olan ebeveynler bir araya getirilerek etkileşimli bir ortamda çözüm önerileri sunulur.


Öğretmen Atölyesi

Uğur Okulları PDR Birimi öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik U- Coach ve Gelişimde Zirve Atölyeleri gerçekleştirilir.

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım