Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Okul Öncesi

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, yaratıcı drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen, empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.


Görsel Sanatlar Eğitimi

Bireyin yaratıcılığını geliştirerek analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlamak, araştırıcı, sorgulayıcı, değerlendirebilen bir kimlik ve grup çalışması anlayışı kazandırmak amaçlanır. Plan yapabilme beceri ve anlayışını kazandırmak, özgün ve yaratıcı bir anlayış geliştirmek, sezgi gücünün gelişimini sağlamak hedeflenir.


Sanat Atölyesi

Uğur Okulları okul öncesi eğitiminde “Atelier” adı verilen bir sanat atölyesi bulunur. Öğrenciler her gün bu atölye ortamında farklı materyallerle eserler ortaya çıkarır. Kesme, boyama, hamur, artık materyal ve çizim masalarının bulunduğu Atelier’de hem okul öncesi eğitimi öğretmenleri hem de Atelierista adı verilen görsel sanatlar öğretmenleri öğrencilerle birlikte çalışmalar uygular.


Müzik Eğitimi

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır.

Hazırlanan yıllık planlama dahilinde, herhangi bir sanatsal alan üzerine gelişmesi istenen ve ilgisi olan öğrencilere okul öncesi dönemde bale, modern dans, halk oyunları kursları; ilkokul ve ortaokul seviyesinde ise bu kurslara ek olarak gitar, keman, piyano, bağlama, yan flüt, modern dans, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi alanlarda eğitimler verilir.


Uğur’da Eğitici Drama

Okul öncesi dönemde öğrencinin bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. Uğur Okullarında uygulanan eğitici drama etkinlikleri, çocukların gelişimleri, gereksinimleri, ilgileri ve okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri göz önüne alınarak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan içeriklerden oluşur.

Uğur Okullarında eğitici drama etkinlikleri, hem sınıf öğretmenlerinin eğitim programı içerisinde hem de drama öğretmenleri tarafından drama derslerinde uygulanır. Bu derslerle öğrencilerin küçük yaştan itibaren yaşayarak öğrenme yoluyla sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve ne, nasıl, neden, ne şekilde kavramları ile davranışlarını daha net ortaya koyabilmeleri hedeflenir.

Drama, bireyin kişiliğinde zaten var olan ve ancak uygun programlarla keşfedilebilen yeteneklerini öne çıkarmak, yaratıcılığı geliştirmek, yaşama ve ilişkilere bilinçli ve sistemli bir biçimde yansıtabilmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Öğrencilerin ekip olabilme, proje oluşturma, kendine güven duyma, karar verme becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve estetik gelişimleri desteklenir. Drama ile çocukların hayal güçlerini, duygu ve düşüncelerini, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sorumluluklarını keşfetmeleri sağlanır.

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım