Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Okul Öncesi

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”


Uğur Okullarında öğrenciler “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. Mutlu bir nesil yetiştirmek üzerine kurulu Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.


Ana Dil

Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dili” en iyi şekilde öğrenmeleri, okuma kültürünü doğal ortamında kazanmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, küçük yaşlardan başlayarak düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, sözel ifade yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.


Bilimin Dili Matematik

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi ve bu becerileri günlük hayatında da kullanması amaçlanır.


Yabancı Dil

Global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dil, Uğur Okullarında okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılır. Öğrencilerin yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir.


Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kapsamındaki kodlama, dijital vatandaşlık gibi derslerle öğrencilerin teknolojiyi üretmeleri hedeflenir. Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademelerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla ise araştıran, üreten, problem çözebilen nesiller yetiştirilir.


İnsanlık Dili

Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını tanıyan, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.


2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.


Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım