Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

Okul Öncesi

İngilizceyi Yaşayarak Öğrenmek

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde kullanılan kaynaklar, materyaller ve teknikler, öğrencilerin tüm duyuları aracılığı ile bilgiye erişebileceği, aktif olarak sürece dahil olabileceği ve duygularıyla deneyimlerini birleştirebileceği öğrenme ortamları sunmak üzere seçilir.


Uğur Okullarında, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha kalıcı olduğu yaklaşımından yola çıkılarak “İngilizce’yi yaşayarak öğrenmek” temelli eğitim verilir. Bilgiyi sadece dinleyerek edinmek yerine hissederek, görerek ve gözlemleyerek deneyimlemeleri ve bilginin kalıcılığının artması sağlanır. Uğur Okulları öğrencileri, İngilizce eğitim programlarına entegre edilmiş “çoklu algı öğrenme ortamı” yaklaşımı ile çeşitli materyaller, etkinlikler ve özel tasarlanmış oyunlarla İngilizce hakkında “bir şeyler” öğrenmenin ötesinde İngilizce eğitiminin bir parçası olurlar.


Uğur Okullarının dil edinimi yaklaşımında;

• Kendilerini güvenle ifade edebildikleri bir ortamda, anında geri bildirim ile pratik yapılmasına,

• Deneyimlerin, duygularla birleştirilerek “hatırlamanın” kalıcı hale gelmesine,

• Konuların kişiye özgü öğrenme yöntemlerine göre ele alınarak ve her öğrencinin kendi potansiyeline ulaşabilmesi için güvenli zemin oluşturularak dil ediniminin gerçekleşmesine olanak tanınır.


Disiplinlerarası Etkileşim ile İngilizce

Disiplinlerarası etkileşim ile İngilizce günlük hayata dahil edilerek sadece bir ders olmaktan çıkar. Yılda 4 defa olmak üzere matematik, fen bilimleri, coğrafya, müzik, resim, satranç, beden eğitimi gibi alanlarla disiplinlerarası entegrasyon (CLIL) projeleri hayata geçirilir. İngilizceyi hissettirmek, yaşatmak ve hayatın bir parçası haline getirmek adına materyaller, kaynaklar, projeler, dersler ve diğer tüm etkinlikler dikkatli ve bilimsel temellere dayalı olarak planlanır, uygulanır ve takibi yapılır.


Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım