Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

İlkokul

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Uğur Okulları bünyesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, yaratıcı drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen ve empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.


Uğur’da Müzik

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. İlkokul kademesinde, özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır.

Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır. Hazırlanan yıllık planlama dahilinde, herhangi bir sanatsal alan üzerine gelişmesi istenen ve ilgisi olan öğrencilere, ilkokul seviyesinde gitar, keman, piyano, bağlama, yan flüt, modern dans, bale, halk dansları, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi alanlarda kurslar verilir.


Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye...

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder.

Öğrencilerin müzik dersleri için enstrüman seçimlerini yapma aşamasında, yaş gruplarına uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi adına, müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak, yönlendirmeleri ile seçim yapmalarına yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini müfredata uygun olarak iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. Öğrenci, ilkokul 3. sınıfta seçilen enstrüman ile 7. sınıfın sonuna kadar eğitim almayı sürdürür.


Uğur’da Görsel Sanatlar

Uğur Okullarında Görsel Sanatlar dersinin amacı inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, özgür düşünceli, saygı duymayı bilen bireyler yetiştirmektir. Her bireyin birbirinden farklı zengin dünyalara sahip olması nedeniyle öğrencilerin yaratıcılıkları ile bu dünyaları açığa çıkarmaları hedeflenir.

Sanat eğitimi bireyin tüm ruhsal ve bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik kaygı, düşünce ve görüşlerinin geliştirilmesini yetenek ve yaratıcılık gücünün olgunlaştırılmasını, sanatsal değerlere hoşgörü ile yaklaşma çabasını esas alır. Çağdaş sanat eğitimi herkes için gereklidir, ustalık ve beceriyi amaçlamaz. Bireyin yaratıcı güç ve birikimlerini açığa çıkararak estetik kaygı ve düşünce potasında gelişmelerini esas alır. Onların sanata ilişkin ön yargılarını kıran, sanattan anlayan, sanat destekleyicisi, seçkin sanat tüketicisi yetiştirmeyi hedefler.

Sanat dersleri ile öğrencilere;

• Duyusal, duyuşsal, bilgisel, entelektüel etkinliklere bağlı artistik beceri kazandırılması,

• Görme, ayrımsama (görsel duyarlılığın gelişimi) ve görsel olan her şeyin netleştirilmesine olanak sağlayan aktif bir algılama işlevi olduğu şekilde beceri kazanımlarının sağlanması,

• Sanat yapıtlarını değerlendirebilecek, onları ayrımsayabilecek, nitelikli estetiksel bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması,

• Yaratıcı düşünme, anında ve yerinde karar verme, değerlendirme ve hemen sonuç alma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım