Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International Bursluluk Sınavı U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular İnsan Kaynakları Bize Ulaşın

İlkokul

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”

Uğur Okullarında öğrenciler “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. Mutlu bir nesil yetiştirmek üzerine kurulu Uğur Okulları eğitim programında öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Ana Dil: Öğrencilerin, toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dili” en iyi şekilde öğrenmeleri, okuma kültürünü doğal ortamında kazanmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, küçük yaşlardan başlayarak düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, sözel ifade yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir.

Bilimin Dili Matematik: Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi ve bu becerileri günlük hayatında da kullanması amaçlanır.

Yabancı Dil: Global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dil, Uğur Okullarında okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere kazandırılır. Öğrencilerin yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir.

Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM:

Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kapsamındaki kodlama, dijital vatandaşlık gibi derslerle öğrencilerin teknolojiyi üretmeleri hedeflenir. Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademelerinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla ise araştıran, üreten, problem çözebilen nesiller yetiştirilir.

Davranış Dili: Öğrencilerin “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını tanıyan, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.

2 Beceri: Sanat ve Spor

Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.


Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım