Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

İlkokul

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından “Her çocuk eşsizdir’’ anlayışıyla, öğrencilere özel çalışmalar gerçekleştirilir.


CODEM (Cognitive Development Measurement System)

PDR Birimi öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek algı perspektiflerini genişletmeyi hedefler. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine, onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM testi uygulanır. Yapılan ölçümler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlar konusunda bilişsel egzersiz önerileri paylaşılır ve psikolojik danışman tarafından ikinci dönem gelişim odaklı CODEM dersleri yapılır.

Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleridir. Öğrenciler ile ilgili alınan kararlara dahil olurlar. Kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, global vizyona sahip ve liderlik özellikleri ön planda olan öğrenciler yetiştirmek hedeflenir.


Sosyometri Çalışması

PDR Birimi tarafından sınıf içerisinde uygulanan bir test olan Sosyometri çalışması ile öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin dağılımı, sınıf dinamiklerine uyumu incelenir. Sınıf içerisindeki gruplar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin karşılıklı olup olmadığı gözlemlenir.


Sosyal Beceri Atölyesi

Sosyometri çalışmasının sonucu, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışmanın görüşleri dikkate alınarak; öğrencinin sınıf dinamiklerine aktif bir şekilde katılması, öz saygısının artması ve girişkenlik becerisinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen grupla psikolojik danışma uygulamasıdır.


“Güçlüyüm Ben” Çalışması

Bu çalışma ile öğrencilerin “biricik” olduklarını fark etmeleri ve farklı güçlü yanlarının varlığını gözlemlemeleri hedeflenirken her bireyin farklı olumlu özellikleri olduğunu deneyimlemeleri amaçlanır.

Duygusal Zeka Eğitim Programı

Öğrencilere duygularını tanımaları, farklı şekillerde ifade edebilme yöntemlerini öğretebilmeyi ve olumsuz duygularla baş edebilme becerilerini desteklemeyi hedefleyen “Duygusal Zeka Eğitim Programı” çalışması sınıf içi etkinliklerinde uygulanır.


Ebeveyn Atölyeleri

Uğur Okullarında PDR Birimi tarafından ebeveynlere çocuk yetiştirme konusunda modern ve etkili yaklaşımların sunulduğu, ebeveynlerin de sürece katıldığı interaktif ebeveyn atölyeleri düzenlenir. Bu çalışmalar arasında Annesinin Kızı/Oğlu Atölyesi, Babasının Kızı/Oğlu Atölyesi, Yaratıcı Sanat Atölyesi, çözüm odaklı grup çalışmaları bulunur. Bu atölyeler aracılığıyla veliler; kendisini ve başkalarını seven, mutlu, farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendisini ve duygularını iyi ifade edebilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Çözüm Odaklı Grup Çalışmaları

Çocuklarıyla ilgili ortak kaygıları olan ebeveynler bir araya getirilerek etkileşimli bir ortamda çözüm önerileri sunulur.


Öğretmen Atölyesi

Uğur Okulları PDR Birimi öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik her iki akademik yarı yılda olmak üzere iki adet atölye çalışması düzenlenir.


PDR Paylaşım Odaları

PDR Biriminin özel paylaşım odaları psikolog, psikolojik danışmanlar ve rehberlerin, bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişiyi rahat hissettirerek duygu aktarımı yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanır. Kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Enerji veren turuncu renk ve huzur veren mavi renk ortama hakimdir.

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım