Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

İlkokul

İkinci Dil Edinimi

Başka bir dilde yetkin olmak için iki tür yöntem vardır; yabancı dil öğrenme ve ikinci dil edinimi. Uğur Okullarında ikinci dil edinimi uygulanır ve okul öncesinden başlayarak ilkokul yılları boyunca devam eder.

İkinci dili öğrenmek mi, edinmek mi?

İkinci dil ediniminin temelinde yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanılarak pekiştirilmesini esas alan

CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim) yaklaşımı uygulanır.


Yabancı dil öğrenme

o dile ait kuralları bilmek, bu kuralları bilinçli olarak dilde uygulamak yani dil hakkında bilgiye sahip olmaktır. Dil edinimi ise ana dil öğrenimi ile benzerlikler gösterir ve daha çok bilinçaltıyla ilgili bir süreçtir. Kişi, o dile ait kuralların farkında olmadan, aynı ana dilinde olduğu gibi kendine doğru ve yanlış gelen bilgiler doğrultusunda, doğal ve akla kendiliğinden gelen cümlelerle yabancı dili kullanır.

Dil ediniminde keyif almak ve mutlu olmak temel unsurlardandır. Öğrenci derslerde oyuna odaklanırken, şarkı söylerken, etkinliklere dahil olurken İngilizceyi farkında olmadan edinir. Dil edinimi, kaygıdan uzak ortamlarda daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştiği için derslerde öz güven geliştirici aktiviteler de yapılır.


İkinci dil edinimi

öğrencinin yabancı dili ana dili gibi ihtiyacı olduğu her an, doğal şekilde konuşabilmesini amaçlar. Edinim, bu amaç doğrultusunda titizlikle kurgulanan sınıf ortamında, ihtiyaca yönelik kaynak ve materyallerle, dengeli ve özenle yapılmış teknoloji entegrasyonu ile Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılır.

İlkokulda, yabancı dil sınavlarına hazırlık programları müfredata entegre edilmiş şekilde ilerler. Öğrencilerin İngilizce yetkinliğini yapısal olarak değil iletişimsel olarak geliştirmeye, değerlendirmeye ve bu yönde geri bildirim vermeye yönelik olan uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sınavları çalışmaları yapılarak öğrenciler sınavlara hazırlanır.


Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım