Kurumsal Tarihçe Kurucu Eğitim Felsefesi Yönetim Kadrosu BUEK İş Ortaklığı Eğitim Öğretim Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okullarımız Yeni Kampüsler Uğurlu Olmak U Mag Newsletter Uğur Sınava Hazırlık Merkezi U-Digital Uğur International U-Tigers Club Uğur’da Sanat Var U Store Duyurular ve Haberler Basın Odası İnsan Kaynakları Bize Ulaşın Tanıtım Filmi

İlkokul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öğrenciler, ilkokulda aldıkları Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanmıştır.

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar. Uğur Okulları öğrencileri, U-BİT derslerinde öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten öğrenciler olarak yetişir.

U-BİT dersi yayınları modüler müfredatın kodlama, robotik ve oyun tasarımı modüllerine uygun olarak hazırlanmıştır.


Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu modül kapsamında öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri sağlanır.


Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir, kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyası geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarılır. Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.


Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneği geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

Uğur Okulları öğrencileri, ilkokulda blok kodlama mantığı kullanarak kod dünyası ile tanışır. İlkokul kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler ise kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeyleri eşit seviyelere çekilir

Kodlama Modülü ile öğrencilerin;

• Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,

• Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,

• Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak, uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.


Animasyon Modülü

Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerini geliştirmeleri ve bu hedefi gerçekleştirirken eğlenceli bir ortam yaratılması hedeflenir. Animasyon modülü sayesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanımları, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri, güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanımları amaçlanır.


Robotik Modülü

Öğrencilerin U-BİT dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

• Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri,

• Kodlama dersinde öğrendikleri bilgiler ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynamaları,

• Gözlem ve çıkarım yetilerini geliştirmeleri,

• Neden-sonuç ilişkisi kurtarak problem çözmeleri,

• Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım